donderdag 1 september 2005

Leaders & Managers

Leaders are different from managers or supervisors. The power of the leader for example comes from the person while the manager's comes from the position. The leader also promotes creativity and change, while the manager promotes stability and order. Providing vision and passion to the organization is a leader's task, while the manager provides problem-solving and rational analysis to the organization. The leader also focuses on people, while the manager focuses on systems. (...)

Remember what Donald H. McGannon said about leadership : 'Leadership is action, not position.' We may not all be born to positions of leadership, but by our actions, we can become leaders.'

Gelezen in het editoriaal van 'Vision & Milestones - A Quarterly Publication of the Brotherhood of Asian Trade Unions (BATU) January-March 2005.

Morgenstond

Morgenstond heeft goud in de mond.
A quien madruga, Dios le ayuda.
The early bird catches the worm.
A qui se lève matin, Dieu aide et prête la main.
Morgenstund hat Gold im Mund.

Bijeengezocht door Luc van de vertaaldienst van het WVA,
nadat hij me vertelde dat hij al om half zeven op de trein zat naar Brussel.

Wenn Engel reisen

'Wenn Engel reisen, lacht der Himmel.'

Dat is een Duits (uiteraard) spreekwoord, aangehaald door Mammie.
Ze sprak het uit in reactie op onze opmerking dat het voor ons altijd mooi weer is geweest op vakantie.

Nog oudere teksten

Op de website staan nog oudere teksten.
Je kan ze hier vinden.