zondag 25 mei 2008

Jeugdbewegingen

Wie schrijft er eens een artikel over het idealisme en de moed van onze jeugdrechters en over de tegenstroom die zij moeten trotseren bij de uitoefening van hun zware taak ? (...)
Dat er meer plaatsen in de gemeenschapsinstellingen voor jongeren moeten komen, staat al jaren vast. Of wij er beter van worden als we delinquente jongeren in 'boot camps' stoppen, moeten onze verkozenen uitmaken. Maar hopelijk stoppen ze minstens evenveel geld in sportclubs, in de Chiro, de scouts en andere jeugdbewegingen, waar jonge mensen kindvriendelijk de waarden meegkrijgen die de maatschappij van morgen nodig heeft. Kinderen leren er verantwoordelijkheid opnemen en vreedzaam met mekaar omgaan. Met middelen en ondersteuning kunnen de jeugdbewegingen en sportclubs gestimuleerd worden om een brug te slaan naar de quasi onbereikbare getto-jeugd. Als dat project min of meer lukt, kunnen die jongeren vrijwillig op kamp gaan, ver weg van bajesboten en prefabcellen.

Rudy Verbeke, praktijklector aan de Vrije Universiteit Brussel, in De Juristenkrant van 14 mei. Hij schreef de column naar aanleiding van een opiniestuk van de De Decker (LDD) over de manier waarop de straatboefjes moeten aangepakt worden.

Vakantie


'Je hebt mensen die halverwege hun vakantie al zeggen : "Jakoba, die handdoeken niet gebruiken want dan zijn ze nat als we terugreizen." Ik maak alles nat tot de laatste seconde.'


Aster Berkhof, geïnterviewd door Margot Vanderstraeten in haar boek 'Schrijvers gaan niet dood'. Ik las deze uitspraak in een recensie over het boek in Ons Recht van mei, ledenblad van LBC.

vrijdag 16 mei 2008

Waarden in een onderneming


'(...) tot onze verbazing had ruim 60 procent van de aanwezige toplui niet eens een bedrijfsmissie. 80 procent had geen gedetailleerde lijst van waarden die omschrijven hoe medewerkers zich moeten gedragen om de missie te realiseren. (...)

De termen missie en waarde zijn heikel omdat omdat ze zijn gedegenereerd tot betekenisloos jargon. Haast niemand kan uitleggen waar beide termen voor staan. (...)

Vergelijk met de mission-statement van Google : 'De beste zoekmachine van de wereld zijn door de informatie in de wereld zo te organiseren dat die overal toegankelijk en bruikbaar is.' Dat is prima: tegelijkertijd inspirerend, haalbaar en vooral helemaal te begrijpen.

Meer mensen in uw bedrijf moeten betrokken worden bij het opstellen van de waarden. Wat je eigenlijk doet, is pogen de beste houding van uw beste medewerkers op hun beste dagen te omschrijven en dat in een beeldende taal waardoor het makkelijk wordt om een dergelijk gedrag aan de dag te leggen, te meten en te belonen.

Jack Welch, in De Tijd van dinsdag 13 mei.

Op dezelfde pagina in De Tijd las ik ook een interview met enkele bedrijfsleiders over de invloed van een filosofische houding op hun economische activiteit. Ik citeer enkele uitspraken.

'De filosofie brengt je telkens in herinnering dat je de waarheid niet in pacht hebt. 'Ik weet dat ik niets weet.' Als je dat met je mensen deelt, ontwikkelen zij ook die attitude. Opdat je een solidere onderneming opbouwt, moet je steeds vragen kunnen stellen naar de fundamenten van systemen en processen.'

'Neem eerlijkheid. Iedereen zal graag beweren, dat dat een waarde is in zijn bedrijf. Maar houd je het ook vol als het je contracten of winst kost ? Waarden hangen niet in een lijstje aan de muur, ze worden doorgegeven in gesprekken, zodat iedereen ze deelt. Zingeving ontstaat via conversaties, door elkaar verhalen te vertellen waardoor de ander het begrijpt en erdoor geënthousiasmeerd raakt. Maar daarom moet het wel geworteld zijn in de feiten, geen verhaal dat los daarvan zweeft.'

Pierre De Nayer, manager van Citobi.