donderdag 18 februari 2010

Except that which makes life worthwile

Het gaat niet goed met de economie in de wereld. Dat is duidelijk te merken aan de werkloosheid die in de hoogte schiet, aan de vele bedrijven die het erg moeilijk hebben en soms moeten sluiten. Al wie een beetje economie gestudeerd heeft zal zeggen dat 'de groei' van de economie is stilgevallen, zelfs achteruit gaat. De cijfers staan elke dag in de krant : percentages van groei of inkrimping van het Bruto Nationaal Product.

Steeds méér deskundigen zeggen echter dat het cijfer van het 'Bruto Nationaal Product' niet meer aangepast is aan de nieuwe inzichten : we willen niet alleen welvaart, we willen ook welzijn. Geluk drukt zich niet in geld uit.

Toevallig stootte ik vandaag op een toespraak van Robert Kennedy (broer van de president John Kennedy) van 1968. Toen al plaatste hij vraagtekens, méér dan veertig jaar geleden.

Our Gross National Product, now, is over $800 billion dollars a year, but that Gross National Product - if we judge the United States of America by that - that Gross National Product counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. It counts napalm and counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman's rifle and Speck's knife, and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile.

Hoe lang nog gaan we de groei uitdrukken in het cijfer Bruto Nationaal Product? Hoe lang nog gaan we onze welvaart louter in geld uitdrukken ? Het BNP telt wel de luchtvervuiling en publiciteit voor sigaretten, de speciale sloten op onze deuren en de gevangenissen voor wie die sloten breekt... Maar het telt niet de gezondheid van onze kinderen, de kwaliteit van ons onderwijs, de schoonheid van onze gedichten...Misschien vind je de volgende teksten ook interessant :

dinsdag 16 februari 2010

EURO - EYPO

Hoe sterk is de Europese Unie ? Financiële speculanten - eigenlijk is dat nog een te vriendelijk woord voor deze groep mensen - vallen op dit ogenblik de staatsfinanciën aan van een aantal Zuid-Europese landen. Uitsluitend om redenen van eigen winstbejag drijven ze de staatsschuld van onder meer Griekenland de hoogte in. Griekenland wordt gedwongen om steeds hogere interesten te betalen op zijn leningen.

De andere landen van de Unie zien dit niet graag gebeuren. Allemaal worden ze immers – zijdelings – getroffen door deze speculatie omdat die de waarde van de euro verzwakt.

De speculatie tegen Griekenland heeft een reden. De Griekse overheid heeft jarenlang haar boekhouding vervalst om verliezen en problemen te verdoezelen. De huidige premier speelt nu open kaart en wil de situatie in alle transparantie terug rechttrekken. Hij krijgt veel tegenwind van de eigen bevolking want er moet bezuinigd worden. En de speculanten ruiken winst: aan een zwakke overheid kunnen ze veel geld verdienen.

Wat doen de andere Europese landen? Zij moeten kiezen: Griekenland uit de boot laten vallen ofwel het in de boot houden. Een verscheurende keuze blijkbaar, omdat Griekenland geen goede leerling is geweest in de Europese klas, meer zelfs, het heeft vals gespeeld.

Dat is een doorn in het oog van de sterkere landen, die trots voortvaren op een kompas dat vervuld is van de eigen goedheid en morele waarden.

Zo schrijft David De Cremer (hoogleraar business-ethiek in Rotterdam) in De Standaard van dinsdag 16 februari.

We zijn ervan overtuigd dat ons goed gedrag navolging en wederkerigheid verdient. Enkel dan zijn we bereid om over de brug te komen en onze medeburgers in het Europese landschap financieel verder te helpen.

Ook al zou een catastrofe in Griekenland erge schade toebrengen aan Europa, onze trots en onze eigenwaarde vinden we blijkbaar belangrijker. Eerst moet de ander een lesje geleerd worden. Heel herkenbaar, maar het is triest als zelfs onze leiders dat gedrag vertonen.

We vinden het erg moeilijk om iemand te helpen die zichzelf in nesten heeft gewerkt, zeker als het iemand is die we zeer goed kennen. Maar we zijn toch allen samen één unie ? Op onze euro-biljetten staat niet alleen EURO geschreven, maar ook EYPO. Gaan we deze Griekse letters uitwissen ? Met 27 landen hebben we aan mekaar trouw beloofd. Ook in kwade dagen ?


Misschien vind je de volgende teksten ook interessant :

zondag 14 februari 2010

Een betere wereld

In november 2008 schreef ik 'Sloop de klaagmuur', een kort bericht over het boek Een betere wereld van Will Bowen. Met paarse armbanden wil hij het gemopper en geklaag, het roddelen en kritiek geven uit de wereld helpen. Als je jezelf betrapt op klagen of roddelen dan moet je het bandje wisselen van pols. Het streefdoel is om het bandje gedurende 21 dagen niet te hoeven verwisselen.

In november 2008 waren er al 5,7 miljoen bandjes verkocht. Vandaag staat de teller op 6,2 miljoen. Naar aanleiding van de nakende publicatie van een vervolg op het boek schrijft Filip Huysegems in De Standaard van zaterdag 13 februari een essay over optimisme.

Huysegems heeft nog enkele belangrijke inzichten genoteerd.

Echt optimisme is afwezigheid van angst. Want je hebt altijd een keuze: positief dan wel negatief, vertrouwen dan wel angst.

Het is een onomstootbaar ervaringsgegeven: wie optimistisch is, zal verhoudingsgewijs meer positieve dingen op zijn pad vinden.

Optimisme heeft niets te maken met omstandigheden. Het is een keuze.

Die armbandjesaffaire is zo gek nog niet. Professor Dirk Hermans (KULeuven) : 'We zijn allemaal nogal snel met kritiek. Na elk 'ja' volgt algauw een 'maar'. Wat ik kan meegeven uit de psychologische literatuur is dat je voor elk negatief commentaar best vijf keer bekrachtigt. Dat wil zeggen dat kritiek het effectiefst is, indien ingebed in vijf positieve opmerkingen.'

Veel mensen vinden dat klagen en roddelen een opluchtend effect hebben. Will Bowen : 'Nee hoor, je maakt het alleen erger voor jezelf. Als je klaagt, zul je meer dingen krijgen om te klagen.' Professor Hermans : 'Mensen krijgen misschien het gevoel dat hun frustratie geventileerd is, maar dat is een kortetermijn effect. In termen van gedrag ben je juist een reactie aan het aanleren. Met andere woorden, je traint jezelf in de klaag- of agressierespons.'

Optimisme is geen waanidee. Het is een morele plicht.

Met dat laatste kan ik enkel volmondig instemmen. Dat het al eens belachelijk overkomt en naïef lijkt neem ik er van harte bij. Het gesprek zal soms pijnlijk stilvallen als de klager met zijn verhaal geen instemming of bevestiging krijgt. Gelukkig zijn er nog vele andere leuke dingen om over te praten.


woensdag 10 februari 2010

Een epidemie is op komst !

De WWO (Wereld Welzijns Organisatie), in het Frans OMB (Organisation Mondiale du Bien-être), heeft een waarschuwing rondgestuurd. Miljarden mensen zullen in de komende tien jaren besmet geraken. Ik heb dit bericht gelezen op een website en wil deze informatie natuurlijk zo snel mogelijk verspreiden. Misschien kan u ook helpen...


Une épidémie mondiale se propage à une allure vertigineuse.

L’OMB (Organisation Mondiale du Bien-être) prévoit que des milliards d'individus seront contaminés dans les dix ans à venir.

Voici les symptômes de cette terrible maladie :

1 - Tendance à se laisser guider par son intuition personnelle plutôt que d'agir sous la pression des peurs, des idées reçues et des conditionnements du passé ;

2 - Manque total d'intérêt pour le fait de juger les autres, de se juger soi-même et de s'intéresser à tout ce qui engendre des conflits ;

3 - Perte complète de la capacité à se faire du souci (l'un des symptômes les plus graves) ;

4 - Plaisir constant à apprécier les choses et les êtres tels qu'ils sont, disparition de l'habitude de vouloir changer les autres ;

5 - Désir intense de se transformer soi-même pour gérer positivement ses pensées, ses émotions, son corps physique, sa vie matérielle et son environnement afin de développer sans cesse ses potentiels de santé, de créativité et d'amour ;

6 - Attaques répétées de sourire, ce sourire qui dit « merci » et donne un sentiment d'unité et d'harmonie avec tout ce qui vit ;

7 - Ouverture sans cesse croissante à l'esprit d'enfance, à la simplicité, au rire et à la gaieté ;

8 - Moments de plus en plus fréquents de communication consciente avec son Âme, son Être... ce qui procure un sentiment de plénitude et de bonheur ;

9 - Plaisir de se comporter en personne qui apporte joie et lumière plutôt que critique ou indifférence ;

10 - Capacité à vivre seul, en couple, en famille et en société dans la fluidité et l'égalité, sans jouer ni les victimes, ni les bourreaux, ni les sauveurs ;

11 - Sentiment de se sentir responsable et heureux d'offrir au monde ses rêves d'un futur confiant, harmonieux et pacifique ;

12 - Acceptation totale de sa présence sur terre et volonté de choisir à chaque instant, le beau, le bon, le vrai et le vivant.

Si vous voulez continuer à vivre dans la peur, la dépendance, les conflits, la maladie et le conformisme, évitez tout contact avec des personnes présentant ces symptômes. Attention, cette maladie est extrêmement contagieuse !

Si vous présentez déjà des symptômes, sachez que votre état est probablement irréversible. Des traitements médicaux ou comportementaux peuvent faire disparaître momentanément quelques symptômes mais ne peuvent s'opposer à la progression inéluctable du mal. Aucun vaccin anti-bonheur n'existe.

Cette maladie du bonheur étant associée à un sentiment d'absence de la peur de mourir, un des piliers sur lequels s'est fondée la société matérialiste moderne, des troubles sociaux risquent de survenir... parmi lesquels : expressions de politesse inconsidérées, grèves de l'animosité et du besoin d'avoir raison, rassemblements de gens heureux pour chanter, danser et célébrer la vie, cercles de partage et de guérison, crises de fou-rire, séances de défoulement émotionnel collectives...


Ik hoop niet alleen dat dit bericht snel wordt rondgestuurd, maar dat de epidemie zelf ook een succesvolle verspreiding kent.Misschien vind je de volgende teksten ook interessant :