woensdag 23 november 2011

Is de kerk nog te redden ?

In zijn meest recente boek (2011) "Is de kerk nog te redden ?" maakt Hans Küng een diepgaande analyse van de zieke kerk. Zijn conclusie is een goede samenvatting, en onderstreept ook de strijdbaarheid die Küng zo kenmerkt. Hij noemt ze een totaalvisie, samengevat in vier zinnen.


1. Een kerk die met haar gezicht naar de Middeleeuwen, de Contrareformatie, de reformatietijd of zelfs de Verlichting is gekeerd valt niet te redden. Overleven kan alleen een kerk die haar oriëntatie zoekt in de christelijke oorsprong en gericht is op de tegenwoordige taken.

2. Een kerk die patriarchaal denkt vanuit stereotiepe beelden van vrouwen, een exclusief mannelijke taal hanteert en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen vastlegt valt niet te redden. Overleven kan een kerk die uitgaat van partnerschap, die ambt en charisma verbindt en vrouwen in alle kerkelijke ambten aanvaardt.

3. Een kerk die vastzit in ideologisch verengde confessionele exclusiviteit, ambtsaanspraken en gemeenschap weigert, valt niet te redden. Overleven kan een kerk die een oecumenisch open kerk is, die de oecumene naar binnen toe praktiseert en op de vele oecumenische woorden eindelijk ook eens oecumenische daden laat volgen zoals ambtserkenning, opheffing van excommunicatie en volledige avondmaalsgemeenschap.

4. Een kerk die eurocentrisch denkt, de waarheid claimt en een Romeins imperialisme vertegenwoordigt valt niet te redden. Overleven kan een kerk die een tolerante universele kerk is, die respect toont voor een waarheid die altijd groter is, en die daarom ook van andere religies probeert te leren en de nationale, regionale en lokale kerken een passende autonomie gunt. En daarom ook door de mensen - zowel christenen als niet-christenen - gerespecteerd wordt.
In Vlaanderen is zopas een petitie gestart "Gelovigen nemen het woord"  die in dezelfde geest aandringt op hervormingen in de kerk. Vandaag reeds 3566 ondertekenaars. U ook ?


Misschien vind je de volgende teksten ook interessant :